ประชุมทางไกลผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) คณะทำงานจัดทำเนื้อหาสื่อการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 4/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

849 Views |

ประชุมทางไกลผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) คณะทำงานจัดทำเนื้อหาสื่อการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 4/2562

23 กรกฎาคม 2562 11:38
ประชุมทางไกลผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) คณะทำงานจัดทำเนื้อหาสื่อการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ