ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

680 Views |

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5

12 ธันวาคม 2562 15:56
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร