การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

458 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2563

01 มิถุนายน 2563 10:54
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดยะลา