การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

253 Views |

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

30 พฤศจิกายน 2563 08:45
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดแพร่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพังงา