​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

62 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

08 กันยายน 2564 20:57
   ในวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 5 หลักสูตร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรวบร่วมข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสูตรการทำน้ำมันนวดสปา ได้แก่ นางสาวผาณิต สามัญ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางสาวนิรมล พงษากิจ
2. หลักสูตรการตัดต่อวีดิโอ ได้แก่ นายพชร แก้วดี นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และนางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย
3. หลักสูตรการถ่ายภาพด้วย Smart Phone ได้แก่ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์
4. หลักสูตรการสร้างโรงเรือนและปลูกผักกางมุ้งระบบน้ำนิ่ง ได้แก่ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ พันจ่าตรี คงชนก อิ่มใจ และนางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก
5. หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตราด ได้แก่ นางชูศรี วุฒิสันติ นางศุภรัตน์ ร่มเงิน นายนรินทร์ มุกมณี นายวุฒิ ชะนา และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์