กิจกรรม การประชุมติดงานการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ. 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

33 Views |

กิจกรรม การประชุมติดงานการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.

24 พฤศจิกายน 2564 16:56
   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานวิชาการ(หนุนเสริม) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ. ได้ติดตามและแนะนำ การดำเนินงานของสาขางานยานยนต์ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร