​คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังเสริมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

37 Views |

​คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังเสริมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

24 พฤศจิกายน 2564 17:02
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบล (ต.ยุโป ,ต.โกตาบารูและต.เขื่อนบางลาง) ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังเสริมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา