วิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

24 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

23 มิถุนายน 2565 10:23
   วันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนว่า "จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด" จากนั้นได้ทำการมอบป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน