วิทยาลัยชุมชนสตูล จับมือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

893 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล จับมือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

01 ตุลาคม 2561 09:11
   ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้มอบหมายให้เครือข่ายสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกับ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านวังมะปรางเหนือ ได้กำหนดจัดโครงการค่ายชีววิถีอาสากับเด็กพัฒนาชุมชน ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และในวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ, เกษตรอำเภอวังวิเศษ, ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ชุมชน และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดกว่า 100 คน เข้าร่วมอย่างอบอุ่น โดยการเดินทางครั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบถาวร จัดทำเส้นทางเดิน Walk Way จุดนำชมภายในศูนย์ฯ ต่อเติมและทาสีห้องน้ำห้องส้วม เดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมติดผนัง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้ สร้างสรรค์ ศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การจัดการจัดชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (EGAT CSR CAMP รุ่นที่ 10) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยทั้งสองวิทยาลัย ได้นักนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจำนวน 50 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวนกว่า 30 คน จุดเด่นของค่ายอาสาครั้งนี้ คือนักศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพและความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การทำอาหารกันเองในค่าย การหุงข้าว ทำกับข้าว จ่ายตลาด รวมไปถึงกิจกรรมที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เช่น กิจกรรมไถนา ถอนกล้า และดำนา, กิจกรรมปลูกป่าชุมชน, กิจกรรมทำ Walk Way เพื่อเป็นทางเดินเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ, กิจกรรมทาสีห้องน้ำห้องส้วม, กิจกรรมถมหินบริเวณด้านหน้าศูนย์ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ, กิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับคนชราด้อยโอกาสในชุมชน, กิจกรรมเดินสายไฟและติดตั้งไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้, กิจกรรมฐานเรียนรู้และศึกษาชีวถีภายในศูนย์, กิจกรรมนันทนาการ และเวทีเสวนา “บทบาทศิลปิน นักแสดงกับการทำงานอาสาเพื่อสังคม และการเสริมสร้างจิตอาสาผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอม รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ดารานักแสดงช่อง 7 สี และพระเอกภาพยนตร์เรื่องคืนจันทร์แรม, น้องโปสเตอร์ ช่างภาพจิตอาสา, น้อง ๆ จากเวที Prince and Princess Trang 2018 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อสะท้อนมุมมองการทำงานอาสาของแต่ละคน แชร์ประสบการณ์และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ ก็ยังมีน้องฟ้า นิตติยา ดาวกระจาย มิสแกรนด์สตูล 2016 ได้เข้าร่วมปลูกป่าและดำนาด้วยเช่นกัน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ทุกคนด้วย