ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริต วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

847 Views |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริต วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10 ตุลาคม 2561 08:43
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ทั้ง 7 แห่ง คือสตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสมุทรสาครร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการ ด้านการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย มีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานพิธีเปิด และแนวร่วมหาแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต