วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2018 ระหว่างวันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ TCDC เชียงใหม่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2018 ระหว่างวันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ TCDC เชียงใหม่

02 พฤศจิกายน 2561 14:30

    วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมจัดแสดงผลงาน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ผลงานภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่  ที่จะนำไปจัดแสดงในงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2018  (CMDW 2018) \"ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม\"\"Keep Refining\" ระหว่างวันที่  8 - 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ TCDC เชียงใหม่                     วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดแพร่ และผู้ที่สนใจ ร่วมให้กำลังใจ และ ติดตามรายละเอียด ร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานการออกแบบเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.