วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 ณ ห้องเบอร์เกอรี่ อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 ณ ห้องเบอร์เกอรี่ อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

29 มกราคม 2562 11:13

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 ณ ห้องเบอร์เกอรี่ อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาเป็นวิทยากรโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การใช้ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก เพราะทุกอย่างดูจะเร่งรีบไปซะหมด แต่การรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ธุรกิจร้านอาหารจานด่วนจึงเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวและคนทำงาน นิยมรับประทานอาหารจานด่วนนั้น ก็คงเป็นเพราะว่า มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้เลือกมากมาย อีกทั้งเป็นอาหารจานเดียวที่หารับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงจัดโครงการธุรกิจอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการอาหารจานด่วน โดยจัดอบรมตั้งแต่พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจนถึงการจัดการตลาดเพื่อโปรโมรให้ร้านตนเองเป็นที่รู้จักต่อไป
   นางสาวเอมตีซัล กูโน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้กล่าวว่า ตนเข้าร่วมอบรมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ตนรู้สึกประทับใจกับการเปิดอบรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างมาก เพราะตนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมนั้นไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตนอย่างให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อีกเพราะจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.