วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงสำรวจเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ (ยางแดงโมเดล) วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

679 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงสำรวจเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ (ยางแดงโมเดล) วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

11 มีนาคม 2562 12:26
   เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บ้านยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วย นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ (ยางแดงโมเดล)