วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,230 Views |

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

12 มีนาคม 2562 13:04
   ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีและผู้ประสาทอนุปริญญาบัตร ให้แก่นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน และหัวหน้าส่วนราชต่าง ๆ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์นายวัชรพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่านและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายธนกร รัชตานนท์ ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมไปถึงผู้อำนวยการ ผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนจาก หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ภายในจังหวัดน่าน