วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

09 เมษายน 2562 11:39

   วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 06. 00น. ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมวิ่งเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย สำหรับกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ จะมีลักษณะ 2 ประเภท คือ
   1.ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง ในรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นทั่วไป
   2.ประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง สำหรับเพศชายแบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี ,40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป และเพศหญิงรับสมัคร 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศลำดับ
   ที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกประเภทและทุกรุ่น ลำดับที่ 4 – 10 จะได้รับของที่ระลึก รางวัลผู้ชนะชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ส่วนในประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะได้รับถ้วย OVRER ALL

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.