​วิทยาลัยชุมชนสตูล MOU กับมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน วันมี่ 9 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล MOU กับมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน วันมี่ 9 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

09 เมษายน 2562 17:49

   ในวันมี่ 9 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยการจัดโปรแกรมการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้โอกาสนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูลและสมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการพัฒนาศักยภาพผ่านโปรแกรมการศึกษาและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.