วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

537 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

15 พฤษภาคม 2562 10:07
   ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) กรณีอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ณ โรงแรมสินเกียรติธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับคำชมเชยจากที่ประชุมว่าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) มาอย่างต่อเนื่องอันเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด และส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอีกด้วย