​วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

564 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล

15 พฤษภาคม 2562 10:15
   ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง : จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลและโรงเรียนตามเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม