​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในงานสตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในงานสตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล

04 มิถุนายน 2562 08:35

   ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจัดโครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี) และร่วมงานแถลงข่าว สตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิม และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านอาหารและขนมที่ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ ให้คนทั่วไปที่มาในงานได้รับทราบอีกด้วย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.