​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

272 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่

28 มิถุนายน 2562 08:55
   วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีนางสาวสารีนา โตะลูบาตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล คณาจารย์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่และนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา ยะลา
   โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ หลักสูตรด้านคหกรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเทคนิคการทำขนมอย่างง่ายเพื่ออาชีพให้กับนักเรียน ในส่วนของกิจกรรมวันนี้เป็นการทำข้าวต้มใบพ้อขนมครองแครงกรอบและขนมครองแครงน้ำกะทิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน