วิทยาลัยชุมชนสตูลนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

350 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูลนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

28 มิถุนายน 2562 09:27
   ในวันที่ 27 มิถุนายร 2562 นำโดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมด้วยนางนิสรีน ล่านุ้ย นายธีรวัฒน์ แป้นช่วย และนางสาวกานติมา  หรับจันทร์ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ของจังหวัดสตูล ผลงานเรื่อง "การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก" โดยคณะผู้ประเมินจาก ก.พ.ร. ณ อบต.นาทอน และบริเวณอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เบื้องต้นคณะผู้ประเมินมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก