วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

186 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

03 กรกฎาคม 2562 13:00
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านเรื่องไม้ไผ่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความรู้ในครั้งนี้
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรสวนใหญ่มีรายได้จากการกรีดยางแต่ในสภาวะราคายางที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีรายได้ที่น้อยลง และที่สำคัญเกษตรกรสวนใหญ่ปลูกต้นยางเชิงเดียวไม่มีความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยางพารา ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากผลผลิตที่ปลูกแซมในสวนยางพารา ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยชุมชนนรนาธิวาสได้เห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยการให้ความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
   ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/หัวหน้าสำนักบริหารงานดครงการพิเศษได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาตามนโยบายของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการส่งเสริมความรู้การปลูกพืชแซมสวนยาง ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ศึกษาหาความรู้ถึงชนิดของพืชที่สามารถปลูกแซมสวนยางและสามารถให้รายได้ที่ดี จึงได้เลือกส่งเสริมในการปลูกไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจและในอนาคตจะมีการใช้ไม้ไผ่เป็นจำนวนมากที่สำคัญไม้ไผ่สามารถที่จะแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักรสาน เฟอร์นิเจอร์ น้ำจากไม้ไผ่ หรือขายลำต้น ฯลฯ ซึ่งทุกส่วนของต้นไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากไม้ไผ่แล้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะมีการให้ความรู้ในการปลูกโกโก้ด้วย เพื่อเป็นตัวเลือกในการปลูกพืชแซมสวนยาง
   สำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกโกโก้แซมสวนยางสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการโกโก้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ได้ที่ https://forms.gle/pv45LEDbj5CzF7PF9   จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 0701-915