วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

332 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

04 กรกฎาคม 2562 08:42
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
● ยุทธศาสตร์การวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา
● ระดมความคิดเห็นและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "กรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
● นำเสนอและกำหนดกรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา
● นำเสนอตัวอย่างโจทย์การวิจัยตาม "กรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อผลผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า