วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

226 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

04 กรกฎาคม 2562 08:48
   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน 9 ชุมชนและทีมงานวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเดินทางจากวิทยาลัยชุมชนยะลาไปยัง โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทำกิจกรรม
ในส่วนของกิจกรรมวันแรก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ก่อนจะเริ่มการตลาด ต้องหัดคิดนอกกรอบให้เป็น” รวมไปถึงเทคนิคการนำเสนอ “พูดให้ปัง (ทักษะการนำเสนอเป็น) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง โดยนายพิชิตพงศ์ แสวงกาญจน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในวันนี้
   วัตถุประสงค์ของการจัดโครงดังกล่าวเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการตลาดสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการตลาด การคิดนอกกรอบให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตัวเองต่อไป