วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

359 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

08 กรกฎาคม 2562 11:55
   วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ และนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งทั้งนี้ รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี