วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

320 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

08 กรกฎาคม 2562 12:01
   เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน, ประธานกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มสตรีมุสลิม(ทำขนมเปี๊ยะ+โดนัท), กลุ่มชุดขันหมากมุสลิม, กลุ่มร้านค้าโอเคศูนย์บาท, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเกษตรกรรายย่อย(ทำน้ำหมักชีวภาพ), กลุ่มช่างไม้ ซึ่งเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักสูตรฝึกอบรมการพูดสำหรับวิทยากรชุมชนเบื้องต้น ในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี