​วิทยาลัยชุมชนสตูล ติดตามกิจกรรมฝึกอบรมขนมเบเกอรี่ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ติดตามกิจกรรมฝึกอบรมขนมเบเกอรี่ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

08 สิงหาคม 2562 10:46

   วันที่ 6 สิงหาคม 2462 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้อาจารย์ กิตติยา ฤทธิภักดี หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล นิเทศติดตาม กิจกรรมฝึกอบรมขนมเบเกอรี่ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลเป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่นักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ 2 ทำให้ครูพี่เลี้ยงทำเป็นเด็กนักเรียนทำได้ สามารถทขนมำขายในวันฮารีรายอนี้ได้เลย
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.