วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

567 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

08 สิงหาคม 2562 10:57
   ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 รุ่น 2560 และรุ่น 2561) ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง online และ offline ให้มากขึ้นโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น google classroom เป็นต้น การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อสนองกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) เป็นต้น ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลจะจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เรียบร้อย เช่น สื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ในแต่ละห้องเรียน สัญญาณ WiFi ทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัยชุมชนสตู