​วิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

582 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

08 สิงหาคม 2562 11:05
   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ นางเกษร ปะลาวัน ดร.มาณี   ฉัตรชัยวงศ์ และนายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระบิดาแห่งกฎหมายไทย