นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้ อว. 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

197 Views |

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้ อว.

13 สิงหาคม 2562 16:50
   13 สิงหาคม 2562 : ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายชุมพล พรประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายนำชัย  กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายชาญวิทย์ โตธนะคุณและนายเจริญชัย วงษ์จินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 2 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และแสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรก ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย