วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

236 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน”

09 กันยายน 2562 16:36
   วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี ดร.กัลยา ตันสกุล และอาจารย์นันท์นภัส เพ็ชสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในการนี้โดยมีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการภาคสนามแก่นักศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รหัส 60 และนักศึกษา รหัส 60 รับการสวมเสื้อปฏิบัติการภาคสนามจากอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี