วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

253 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

01 ตุลาคม 2562 10:22
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
   โครงการในครั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ