สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

439 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564

30 ตุลาคม 2562 14:33
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ด้วยระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี