วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

268 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

06 พฤศจิกายน 2562 16:26
   วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2562  โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เพชรเหมือน และนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบูนาดารา บ้านตะโล๊ะกาโปร์ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนป่าโกงกาง และชุมชนกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านลาเมาะทะเล อำเภอสายบุรี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีด้วย