สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนตาก แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการหลักสูตรเด่นของวิทยาลัยชุมชนและแนะนำ ให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

358 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนตาก แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการหลักสูตรเด่นของวิทยาลัยชุมชนและแนะนำ ให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชน

07 พฤศจิกายน 2562 09:55
   ในงานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่