​การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

138 Views |

​การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563

19 สิงหาคม 2563 09:30
   ดร.สิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดแพร่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราด และจังหวัดนราธิวาส