วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

49 Views |

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท”

16 กันยายน 2563 15:39
   วิทยาลัยชุมชนยโสธรร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร และศาลจังหวัดยโสธร จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยได้รับเกียรติจากท่านวรา ริ้วทอง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร ท่านรุ่งสง่า นวลนุกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยโสธร นายเกรียงศักดิ์ ไชยงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวบุญประคอง จูมาพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายโกวิท โพธิวรรณา ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 42 คน