วชช.บุรีรัมย์ เปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชน “สวายเจ๊กบ้านฉัน” อำเภอสวายจีก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

98 Views |

วชช.บุรีรัมย์ เปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชน “สวายเจ๊กบ้านฉัน” อำเภอสวายจีก

21 กันยายน 2563 09:56
   นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชน “สวายเจ๊กบ้านฉัน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สวนสุขภาพปู่ด่อนมั่งมีชัยมงคล อำเภอสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์
   การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลผลิตโครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชุมชนได้เตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยการแสดงหลากหลายชุดจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมกันนี้ยังมีการออกบูธสินค้าจากชุมชน และการแสดงวัฒธรรมท้องถิ่นอีกมากมาย นับเป็นประชาสัมพันธ์ อำเภอสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งล่าสุด ให้กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย