จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

118 Views |

จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2563

21 กันยายน 2563 10:06
   วิทยาลัยชุมชนตาก จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมอาคารส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) จังหวัดตาก โดยมีนายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก เข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมพิธีด้วย  ซึ่งพิธีฯ ดังกล่าว จัดโดยหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมประมาณ 120 คน