นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไรบ้านนา” จังหวัดน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,113 Views |

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไรบ้านนา” จังหวัดน่าน

06 ตุลาคม 2563 17:42
   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563  ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไพรบ้านนาราษฎร์ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เข้าไปร่วมส่งเสริมและให้การสนับสนุนยกระดับอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมนวดเฉพาะจุด ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวทางสร้างอาชีพ:ต่อยอดองค์ความรู้ ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้