​สวชช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสได้รับรางวัล"วัฒนคุณาธร" 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,034 Views |

​สวชช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสได้รับรางวัล"วัฒนคุณาธร"

12 ตุลาคม 2563 11:15
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยชุมชนน่านและสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
   ในโอกาสนี้ วิทยาลัยชุมชนน่านขอชื่นชมและขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะนายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการหออัตลักษณ์นครน่าน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลในครั้งนี้