วชช.น่าน เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนฯ อำเภอปัว ประจำเดือนตุลาคม 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,088 Views |

วชช.น่าน เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนฯ อำเภอปัว ประจำเดือนตุลาคม 2563

12 ตุลาคม 2563 11:19
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสภากาแฟอำเภอปัว "ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว" และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สร้างมิตรภาพอันดีซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอปัว โรงเรียนบ้านขอน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน