วชช.น่าน เปิดศูนย์การเรียนอำเภอปัว จังหวัดน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,132 Views |

วชช.น่าน เปิดศูนย์การเรียนอำเภอปัว จังหวัดน่าน

12 ตุลาคม 2563 11:27
   นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอปัว  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยศูนย์การเรียนอำเภอปัว ห้องเรียนบ้านขอน ทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่นักศึกษาหลายท่านเป็นผู้นำชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีเป็นอย่างมาก