​วชช.ยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,181 Views |

​วชช.ยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา

12 ตุลาคม 2563 11:36
   นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายเรื่องทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน, การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์,การสื่อสารที่ดี,การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ,การรู้จักตน การรับรู้อารมณ์ตนเอง การเข้าใจตนเอง,การเห็นใจผู้อื่น รับรู้อารมณ์ผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราและกระบวนการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิรมย์ กระแสร์ฉาย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
   การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กัน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรที่ดี สำหรับโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563