วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนซ่อมบำรุง โรงเรียนบ้านดง จังหวัดอุทัยธานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

98 Views |

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนซ่อมบำรุง โรงเรียนบ้านดง จังหวัดอุทัยธานี

29 ธันวาคม 2563 09:59
   วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนซ่อมบำรุง ทาสี ปรับปรุงอาคารเรียน ประตูโรงเรียน รั้ว และเครื่องเล่น ที่ชำรุดทรุดโทรม ณ โรงเรียนบ้านดง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี