​สวัสดีปีใหม่ ปี 2564 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

97 Views |

​สวัสดีปีใหม่ ปี 2564 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

05 มกราคม 2564 11:18
   ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมอวยพรปีใหม่แด่นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีข้อห่วงใยแก่บุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนให้พร กำลังใจ และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานมาตลอดปีที่ผ่านมา