​วชช. สตูล ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

82 Views |

​วชช. สตูล ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่น

06 มกราคม 2564 09:30
   วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและบรรยายพิเศษรวมถึงให้แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในอนาคต ให้กับนักศึกษาอีกด้วย