วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

48 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

13 มกราคม 2564 11:23
   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและเครื่องดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านบาโด,บ้านทุ่งเหรียง,บ้านอุเส ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา และบ้านวังกระ ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา “น้ำท่วม น้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” วิทยาลัยชุมชนยะลา