สถาบันวิทยาลัยชุมชน แสดงมุทิตาจิตและขอพร จากองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

52 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน แสดงมุทิตาจิตและขอพร จากองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก

13 มกราคม 2564 11:25
   ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2564 ที่ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ท่านได้กรุณาให้โอกาสสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าพบและรับโอวาทเนื่องในโอกาสต่าง ๆ มาโดยตลอด ท่านกล่าวว่า องคมนตรีฯ ยินดีสนับสนุนงานของวิทยาลัยชุมชนหากเป็นความประสงค์ รวมทั้งขออำนวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะทำงานขับเคลื่อนให้วิทยาลัยชุมชนให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น ต่อไป