วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่ในการบริหารจัดการบ้านพัก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

18 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่ในการบริหารจัดการบ้านพัก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด

22 กุมภาพันธ์ 2564 12:46
   ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด ของวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ในการบริหารจัดการบ้านพัก ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนชำราก และชุมชนบ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในบ้านที่มีความประสงค์ในการจัดทำบ้านพัก เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการบ้านพัก และการสร้างเครือข่ายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่